Una eina en línia per avaluar webs municipals

ComCom ha col·laborat amb el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP) en la confecció i posada en marxa d’un web que permet avaluar el grau de qualitat de la informació publicada en les webs dels ajuntaments catalans. El projecte s’anomena Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya i s’ha presentat a finals de gener a la Federació de Municipis de Catalunya en el marc de la Jornada de Treball ‘Com millorar la informació i la comunicació als webs dels municipis catalans’.

Amb aquesta eina, les responsables del Laboratori poden registrar si es compleixen o no més de quaranta preguntes que han elaborat en base a la legislació vigent i a criteris de transparència política.

El web es pot visitar i permet consultar l’avaluació realitzada a un o varis ajuntaments. Els criteris utilitzats són visibles i els resultats es presenten en forma de mapa amb indicadors, taules, colors i percentatges. Periòdicament, l’equip investigador extreu les dades i publica informes agrupant els municipis segons la quantitat d’habitants i la capitalitat.

A mesura que els responsables dels diferents ajuntaments de Catalunya vagin millorant els indicadors, el Mapa s’anirà actualitzant i el darrer trimestre d’aquest any 2013 es farà una segona onada d’avaluació i alhora es donarà més visibilitat a les bones pràctiques informatives.

Aquest projecte s’ha concebut com un model d’una nova forma de periodisme polític, en el qual s’utilitzen els recursos d’internet per fer avaluacions a la llum pública, accessibles i fàcilment intel·ligibles per a tothom, de manera que cada persona pugui contrastar-les amb el que s’hi troba al web del seu Ajuntament, comparar-les amb el que fan altres, i reclamar als seus representants polítics que introdueixin les millores que consideri oportunes, exercint així el seu dret al control democràtic a partir d’una informació rigorosa i ben fonamentada.

Un d’aquests recursos és la cartografia, per això des de LPCCP parlen d’una eina de geoperiodisme que proporciona informació distribuïda territorialment i permet disposar d’un coneixement pròxim, local, relacionant-lo amb les dades d’altres àmbits supralocals.

En aquests moments, l’equip de la UAB juntament amb ComCom està ja preparant l’ampliació d’aquesta eina a altres comunitats autònomes en col·laboració amb les seves universitats.


Escriu un comentari




Núvol d'etiquetes